Het paard als coach

Bij Equine Assisted Coaching doet het paard het meeste werk

De blik van het paard wordt gebruikt om inzicht te krijgen in je eigen gedrag en in de gevolgen van dit gedrag.

Paarden leven in het hier en nu, hebben geen oordeel of mening en reageren op non-verbale signalen.

Paarden zijn van nature prooi en kudde dieren. Om te overleven in de natuur moeten zij gevoelens en intenties van andere dieren kunnen lezen en daarop reageren. Door het leven in een kudde is een paard gericht op leiderschap, samenwerking en balans in de groep. Paarden verstaan alleen lichaamstaal en hebben geen vooroordelen, , zijn niet bezig met gister of wat ze allemaal nog moeten doen. Ze leven in het moment, in het hier en nu. Paarden zijn heel gevoelig voor signalen die mensen geven en merken het meteen als je lichaamstaal niet overeenkomt met wat je voelt, zegt of doet. Het paard zal dan ook direct  zonder oordeel op reageren zonder daar zelf een bij bedoeling op te hebben De reactie van de paarden en de manier waarop jij deze beleeft en interpreteert vormen de basis van een coachsessie. Paarden kunnen je dus veel vertellen over jezelf.

Door middel van het uitvoeren van een activiteit met het paard leer je eigen patronen te herkennen en krijg je de ruimte te experimenteren met ander/nieuw gedrag.  Het paard helpt je hierbij door signalen (feedback) te geven op je gedrag. Dat maakt Equine Assisted Coaching een oplossingsrichting methode waarin het vooral gaat om ervaren en doen en niet het 'praten over'.

Door te ervaren en te experimenteren samen met het paard kom je tot je eigen oplossing.

Door deze bewustwording krijg je ruimte om keuzes te maken en deze vertalen naar jouw dagelijkse leven. Als jeobstakels (problemen) niet meer zijn dan oude overtuigingen, gewoontes en opvattingen, voel je energieker en vergroot jezelfvertrouwen.

Als coach is het mijn rol het gedrag van het paard te lezen en waar te nemen. Tijdens  het reflectiemoment ga ik in gesprek met jou over wat zich in het contact met het paard afspeelt. Ik luister, vertaal en maak de koppeling naar het dagelijks leven of de situatie van jou. Om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die nog onbewust waren. Dit creëert bewustwording en jij vindt zelf de antwoorden op je vragen.  Zodoende kan jij ook dan experimenteren met nieuw gedrag in contact met het paard en het opnieuw te ervaren.


Met beide benen op de grond

De coachsessies vinden plaats op de grond, naast het paard en nooit op het paard. Je hebt geen ervaring of affiniteit met paarden nodig.  Angst voor paarden? Geen probleem  jij kan deel nemen aan de coachsessies!


Ervaringsgericht

De aanpak die je kiest om het uitvoeren van een activiteit in samenwerking van het paard is nooit goed of fout. Dus het is ook niet belangrijk of je hem succesvol uitvoert of afmaakt. Het gaat om jouw ervaring en bewustwording en dat alles mag jij doen op jouw manier


Oplossingsgericht

Equine Assisted Coaching is een oplossingsgerichte methode.

We richten ons op zijn in het hier en nu , de focus ligt op het vinden van oplossingen en niet op het verdiepen van je probleem(en). Wat voor invloed heeft de coachvraag nu en wat wil je ermee? Het uitgangspunt van de Equine Assisted Coaching is dat je zelf de oplossing voor jouw coachvraag in je hebt.

Schematisch samengevat

STILTE WANDELING


GA

INDIVUELE COACHING


GA

DUO COACHING


GA